Profilaktyka

profilaktyka raka piersi

Głównym celem naszych Programów jest dążenie do zwiększenia świadomości dotyczącej profilaktyki nowotworowej oraz czujności onkologicznej, a dzięki temu wzrost odsetka kobiet przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej oraz zmniejszenie zapadalności na raka. Działania nasze realizujemy w całym kraju oraz lokalnie we Wrocławiu. Głównie poświęcone są one szeroko rozumianemu wsparciu i informowaniu na temat czynników ryzyka zachorowania na nowotwory oraz czynników obniżających ryzyko zachorowania, uwzględniając m.in. zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, ale również na promocjach, eventach sportowych oraz warsztatach edukacyjnych, wszystko to, co pomoże przeciwdziałać zachorowaniu na nowotwory, w tym: działania promujące aktywny tryb życia, zdrowe odżywianie oraz na rzecz zwiększonego zgłaszania się na badania przesiewowe.

Na zdrowie Twoich kobiecych atrybutów składa się bowiem kilka czynników, na większość z nich masz wpływ, a nawet masz obowiązek mieć. Są to: 

  • co miesięczna kontrola stanu piersi (poprzez samobadanie się),
  • coroczne USG piersi, jajników oraz cytologia
  • mammografia
  • zdrowa dieta
  • aktywność fizyczna
  • radzenie sobie ze stresem (silnymi emocjami)

 

profilaktyka raka piersi

Dlatego w naszych projektach skupiamy się przede wszystkim na:

  • zwróceniu uwagi na prawidłowy sposób żywienia, aktywność fizyczną i konieczność utrzymania prawidłowej
  • masy ciała jako podstawowych czynników obniżających ryzyko zachorowania;
  • działania informacyjne dotyczące czynników ryzyka i wczesnych objawów nowotworów oraz zapobiegania nowotworom o pochodzeniu infekcyjnym;
  • redukcji stresu..

 

W wykrywanie nowotworów zaangażujemy lekarzy POZ

Prowadząc działania na rzecz zwiększenia zgłaszalności społeczeństwa na badania profilaktyczne chcemy zaangażować lekarzy POZ i umożliwić dostęp do diagnostyki tym kobietom, które z jakichś powodów nie docierają do specjalistów.
Chcemy prowadzić działania informacyjne promujące programy profilaktyczne poprzez udział lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek i położnych w akcjach dotyczących nauki samobadania piersi oraz inne badania przesiewowe, a także produkowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych o programach profilaktycznych.

Projekty Fundacji La vie La vie – Profilaktyka

“MŁODA I ŚWIADOMA” oraz “MAMA I CÓRKA”

„MŁODA I ŚWIADOMA” oraz „MAMA I CÓRKA”

To projekty promujące badania profilaktyczne, jakich nadal wykonuje się w Polsce za mało. Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór u kobiet w Polsce i w większości krajów na świecie. Zachęcamy wszystkie Panie, w każdym wieku do regularnych badań. Naszym celem jest nauczyć dziewczynki oraz kobiety, jak świadomie dbać o swoje zdrowie, by ograniczać ryzyko zachorowania na nowotwór.

„AKTYWNIE PO ZDROWIE”

Aktywność fizyczna w profilaktyce onkologicznej jest stawiana na równi z żywieniem. Nadal niedoceniana w procesie leczenia i rekonwalescencji. Staramy się na naszych edukacyjnych spotkaniach obalać mity i szerzyć fakty dotyczące ruchu, który leczy i który pomaga w utrzymaniu zdrowia i powrocie do niego.
„JESTEŚ TYM CO JESZ”

„JESTEŚ TYM CO JESZ”

Jak istotna jest dieta w profilaktyce nowotworowej to nadal lekcja do odrobienia dla naszej służby zdrowia, ale nie dla pacjentek, nie dla nas – tutaj potrzebna jest świadomość i edukacja – to obowiązkowe działania profilaktyczne, obok regularnych badań. Organizujemy warsztaty, webinaria, konferencje w tematyce żywienia i jego istoty w profilaktyce onkologicznej.
“MŁODA I ŚWIADOMA” oraz “MAMA I CÓRKA”

„MŁODA I ŚWIADOMA” oraz „MAMA I CÓRKA”

To projekty promujące badania profilaktyczne, jakich nadal wykonuje się w Polsce za mało. Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór u kobiet w Polsce i w większości krajów na świecie. Zachęcamy wszystkie Panie, w każdym wieku do regularnych badań. Naszym celem jest nauczyć dziewczynki oraz kobiety, jak świadomie dbać o swoje zdrowie, by ograniczać ryzyko zachorowania na nowotwór.

„AKTYWNIE PO ZDROWIE”

Aktywność fizyczna w profilaktyce onkologicznej jest stawiana na równi z żywieniem. Nadal niedoceniana w procesie leczenia i rekonwalescencji. Staramy się na naszych edukacyjnych spotkaniach obalać mity i szerzyć fakty dotyczące ruchu, który leczy i który pomaga w utrzymaniu zdrowia i powrocie do niego.
„JESTEŚ TYM CO JESZ”

„JESTEŚ TYM CO JESZ”

Jak istotna jest dieta w profilaktyce nowotworowej to nadal lekcja do odrobienia dla naszej służby zdrowia, ale nie dla pacjentek, nie dla nas – tutaj potrzebna jest świadomość i edukacja – to obowiązkowe działania profilaktyczne, obok regularnych badań. Organizujemy warsztaty, webinaria, konferencje w tematyce żywienia i jego istoty w profilaktyce onkologicznej.
“MŁODA I ŚWIADOMA” oraz “MAMA I CÓRKA”

„MŁODA I ŚWIADOMA” oraz „MAMA I CÓRKA”

To projekty promujące badania profilaktyczne, jakich nadal wykonuje się w Polsce za mało. Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór u kobiet w Polsce i w większości krajów na świecie. Zachęcamy wszystkie Panie, w każdym wieku do regularnych badań. Naszym celem jest nauczyć dziewczynki oraz kobiety, jak świadomie dbać o swoje zdrowie, by ograniczać ryzyko zachorowania na nowotwór.

„AKTYWNIE PO ZDROWIE”

Aktywność fizyczna w profilaktyce onkologicznej jest stawiana na równi z żywieniem. Nadal niedoceniana w procesie leczenia i rekonwalescencji. Staramy się na naszych edukacyjnych spotkaniach obalać mity i szerzyć fakty dotyczące ruchu, który leczy i który pomaga w utrzymaniu zdrowia i powrocie do niego.
„JESTEŚ TYM CO JESZ”

„JESTEŚ TYM CO JESZ”

Jak istotna jest dieta w profilaktyce nowotworowej to nadal lekcja do odrobienia dla naszej służby zdrowia, ale nie dla pacjentek, nie dla nas – tutaj potrzebna jest świadomość i edukacja – to obowiązkowe działania profilaktyczne, obok regularnych badań. Organizujemy warsztaty, webinaria, konferencje w tematyce żywienia i jego istoty w profilaktyce onkologicznej.

Pomagam